images
images
images

व्यासमा एक अर्ब ६५ करोड चौवन्न लाख बजेट प्रस्तुत, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र प्राथामिकतामा

images

तनहुँ, १० असार
तनहुँको व्यास नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को लागि रु.एक अरब पैसठ्ठी करोड चौवन्न लाख एकाउन्न हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरैले शुक्रबार ३७ औ नगर सभाको अवसरमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
चालु खर्च तर्फ रु.छयासी करोड पचपन्न लाख छ हजार ५२.२८ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु.अठहत्तर करोड उन्नसय लाख पैतालिस हजार ४७.७२ बिनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक विकास तर्फ रु.चार करोड नव्वे लाख तीस हजार,सामाजिक विकास तर्फ रु.अरसठ्ठी करोड उन्तीस लाख पचासी हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी,पूर्वाधार विकास तर्फ रु.पैतालिस करोड अन्ठाउन लाख पचहत्तर हजार,वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ रु.छ करोड एघार लाख पचहत्तर हजार,संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन तर्फ रु.चालिस करोड त्रिसठ्ठी लाख छयासी हजार गरी कूल रु.एक अरब पैसठ्ठी करोड चौवन्न लाख एकाउन्न हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये संघ सरकारको सशर्त अनुदान रु.अन्ठाउन्न करोड अन्ठानब्बे लाख,आन्तरिक स्रोतको आयबाट रु.बाइस करोड साठी लाख,संघ सरकारको बित्तिय समानीकरण अनुदान रु.बीस करोड उन्नसय लाख रहेको छ ।नगर विकास कोष ऋणबाट रु.एघार करोड,संघ सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु.पन्ध्र करोड बहत्तर लाख उन्नसय हजार,संचित कोष अल्याबाट रु.दश करोड,राजश्व बाँडफाँड अन्र्तगत मालपोत रजिष्टेशन रु.दश करोड,संघ बिशेष अनुदान रु.चार करोड रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश बित्तिय समानीकरण अनुदान रु.दुई करोड उन्नसाठी लाख एकासी हजार,प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड रु.दुई करोड नौ लाख एकहत्तर हजार,संघ समपुरक अनुदान रु.दुई करोड दश लाख,प्रदेश बिशेष अनुदान रु.एक करोड रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको सशर्त अनुदान रु.एक करोड,प्रदेशको समपुरक अनुदान रु.एक करोड,प्रदेशको नवप्रवर्तनीय साझेदारी कोष अनुदान रु.एक करोड,संघ सरकारको सडक बोर्ड नेपालबाट रु.एक करोड,जनसहभागिता नगदबाट रु.साठी लाख र मूल्य श्रृखला कार्यक्रम अनुदान रु.पन्ध्र लाख रहेको छ । चालु आव ०७८ ०७९ को जेठ मसान्तसम्म कूल यथार्थ आय रु.एक अरब पैतालिस करोड अठहत्तर लाख अन्ठाउन्न हजार चौतिस रुपैयाँ र कूल व्यय रु.एक अरब सात करोड चौतिस लाख अठासी हजार पाँच सय चौरनब्बे हुन आएको सो अवसरमा उनले बताइन् । बजेट बिनियोजनमा कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।

 

images
उद्घोष न्यूज : Udghosh News
images
SKIP THIS