images
images
images

देवघाट गाँउपालिकामा मृत्यू भएका ब्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

images

देवघाट
देवघाट गाँउपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा मृत्यू भएका ब्यक्तिको पनि समाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९ मा सो कुरा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गाँउपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ को दफा १२ मा लाभ ग्राहीहरुको मृत्यू भएमा मृत्यू दर्ताको सुचना फारम बमोजिम स्थानीय तहको मुल अभिलेखबाट लगत कट्टा गनुपर्ने ब्यवस्था छ ।’ कानुनी ब्यवस्थालाई धज्जी उडाउदैँ गाँउपालिकाले मृत्यू भएका ब्यक्तिहरुलाई समेत समाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको हो ।
महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘केही वडाहरुको नमुना परीक्षण गरी हेर्दा मृत्यू दर्ता भई सकेको ब्यक्तिको नामबाट भत्ता वितरण भएको देखिन आयो ।’


सम्बन्धित वडा सचिवहरुलाई जिम्मेवार बनाई मृत्यू भएका ब्यक्तिलाई वितरण गरेको ३१ हजार एक सय रुपयाँ भत्ता असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । देवघाट गाँउपालिका वडा नं. ५ का विहारीलाल सापकोटाको २०७७ पौष १७ गते मृत्यू भएकोमा उनलालाई दोश्रो चौमासिकमा १७०० भुक्तानी गनुपर्नेमा १२ हजार भुक्तानी गरी १० हजार ३ सय बढी भत्ता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै वडा नं. ५ कै तुलसि सुवेदीको २०७७ माघ ३० गते मृत्यू भएकोमा दोश्रो चौमासिकमा ९ हजार भुक्तानी गनुपर्नेमा १२ हजार भुक्तानी गरेको । २०७७ पौष १८ गते मृत्यू भएकी वडा नं. ३ की धनमाया पौडेल क्षेत्रीलाई तेश्रो चौमासिकमा ४ हजार ८ सय दिनुपर्नेमा १२ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा वडा नं. ३ को अम्मर बहादुर थापालाई तेश्रो चौमासिकमा ४ सय दिनुपर्नेमा १२ हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । थापाको २०७७ चैत्र ४ गते मृत्यू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

images
उद्घोष न्यूज : Udghosh News
images
SKIP THIS